Reklama

 

           Najnowsze informacje

    » Hardware
    » Software
    » Internet
    » Bezpieczeństwo
    » Testy
    » Gry
    » Notebooki
    » Forum
    » Konsole
    » Obudowy
    » Palmtopy
    » RTV
    » Pamięć Ram
    » Procesory
    » Płyty Główne

           Systemy Operacyjne

    » Windows
    » Linux
    » Mac OS

           Nanjnowsze informacje Sprzęt

Konta osobiste, firmowe, Biznes     » Monitory
    » MP3
    » Napędy
    » Podzespoły
    » Drukarki
    » Telefony
    » Pamieci Masowe
    » Nawigacje
    » Odtwarzacze Multimedialne
    » Chłodzenie
    » Desktopy
    » Dżwięk
    » Gadżety
    » Kamery
    » Karty Graficzne

          Co nowego?
NEWSYPC
Patriot Viper Gaming VPN100 - specyfikacja wydajnych no�nik�w SSD

"Duchowy spadkobierca rodziny Hellfire. Patriot poinformowaďż˝ o wprowadzeniu do sprzedaďż˝y noďż˝nikďż˝w SSD Viper Gaming VPN100. Sďż˝ to wydajne konstrukcje w formacie M.2 2280, korzystajďż˝ce z interfejsu PCIe 3.0 x4 i kompatybilne z protokoďż˝em NVMe 1.3. Producent chwali siďż˝ bardzo wysokim transferem danych oraz dostďż˝pnoďż˝ciďż˝ na pokďż˝adzie solidnie prezentujďż˝cego siďż˝ radiatora." Czytaj więcej...
Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 oficjalnie zapowiedziane

"Na takie ogďż˝oszenie czekaliďż˝my 15 dďż˝ugich lat. Paradox zapowiedziaďż˝ grďż˝ Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2, kontynuacjďż˝ jednej z najbardziej kultowych produkcji RPG w historii. To ďż˝wietna wiadomo�� dla wszystkich fanďż˝w uniwersum ďż˝wiata Mroku, ktďż˝rzy od dawna prosili o nowďż˝ produkcjďż˝, ogrywajďż˝c w miďż˝dzyczasie kolejne modyfikacje tworzone do pierwszego Bloodlines." Czytaj więcej...
Valve ujawni�o wygl�d nowego interfejsu Steama

"Najwiďż˝ksza pecetowa platforma przejdzie ma�� metamorfozďż˝. O zmianach wyglďż˝du Steama mďż˝wiďż˝o siďż˝ od bardzo dawna, ale dopiero podczas wczorajszej prezentacji na GDC 2019 Valve oficjalnie ujawniďż˝o, jak juďż˝ niedďż˝ugo bďż˝dzie prezentowaďż˝ siďż˝ najpopularniejszy pecetowy sklep z grami. Trzeba przyznaďż˝, ďż˝e zmiany sďż˝ naprawdďż˝ duďż˝e, choďż˝ styl platformy zostanie, przynajmniej w pewnym stopniu, zachowany." Czytaj więcej...
Asus ProArt PQ22UC - monitor OLED dla profesjonalist�w

"Nietypowy sprzďż˝t w kosmicznej cenie. Asus zapowiedziaďż˝ wprowadzenie do sprzedaďż˝y monitora ProArt PQ22UC, przygotowanego z myďż˝lďż˝ o osobach profesjonalnie zajmujďż˝cych siďż˝ obrďż˝bkďż˝ materia��w graficznych i wideo. Sprzďż˝t wyrďż˝nia na tle konkurencji zastosowaniem panelu OLED, ktďż˝rego w przypadku monitorďż˝w moďż˝na raczej ze ďż˝wiecďż˝ szukaďż˝ w innych produktach. Specyfikacja robi wraďż˝enie, ale jeszcze wiďż˝ksze zrobi na Was cena." Czytaj więcej...
Thermalright Silver Arrow IB-E Extreme Rev. B - specyfikacja wydajnego systemu ch�odzenia CPU

"Sprzďż˝t dla wymagajďż˝cych. Thermalright Silver Arrow IB-E Extreme Rev. B to nowy system chďż˝odzenia, ktďż˝rym powinni zainteresowaďż˝ siďż˝ uďż˝ytkownicy posiadajďż˝cy zestawy komputerowe z bardzo wydajnymi procesorami. Producent przygotowaďż˝ zestaw mogďż˝cy bez problemu obsďż˝uďż˝yďż˝ nawet mocno podkrďż˝cone procesory HEDT Intela, oferujďż˝c przy tym wzglďż˝dnďż˝ ciszďż˝ podczas pracy." Czytaj więcej...
Samsung Galaxy S10 z 5G trafi do sprzeda�y ju� 5 kwietnia

"Czas na szybszy internet. Samsung podczas premiery nowych flagowcďż˝w z serii Galaxy S10 i skďż˝adanego modelu Galaxy Fold ujawniďż˝, ďż˝e przygotowaďż˝ takďż˝e swojego pierwszego smartfona z ��cznoďż˝ciďż˝ 5G. Chodziďż˝o oczywiďż˝cie o specjalnďż˝ wersjďż˝ czoďż˝owego Galaxy S10. Niestety, producent nie zdradziďż˝ wtedy ani ceny, ani oficjalnej daty rozpoczďż˝cia sprzedaďż˝y urzďż˝dzenia." Czytaj więcej...
Intel w tym roku wprowadzi na rynek 9 generacj� procesor�w Core dla laptop�w

"Dobra wiadomo�� dla osďż˝b, ktďż˝re przymierzajďż˝ siďż˝ do zakupu laptopa. Jeďż˝li wierzyďż˝ redakcji portalu Liliputing, to Intel w tym roku wprowadzi na rynek 9 generacjďż˝ procesorďż˝w Core dla komputerďż˝w przenoďż˝nych. Jak dokďż˝adnie wyglďż˝dajďż˝ plany firmy jeďż˝li chodzi o segment notebookďż˝w?" Czytaj więcej...
Oxenfree i Tacoma za darmo na PC

"Dwie gry w dwďż˝ch sklepach. Uďż˝ytkownicy komputerďż˝w osobistych mogďż˝ od dzisiaj odebraďż˝ bezpďż˝atnie produkcje Oxenfree oraz Tacoma. Oba tytuďż˝y wiele dzieli, ale najwaďż˝niejsze, ďż˝e majďż˝ jeden wspďż˝lny mianownik, jakim jest bardzo wysoka jako��. Produkcje zostaďż˝y bardzo ciepďż˝o przyjďż˝te przez media i graczy, wiďż˝c zdecydowanie warto siďż˝ nimi zainteresowaďż˝, szczegďż˝lnie ďż˝e nie musimy za nie nic zapďż˝aciďż˝." Czytaj więcej...
Nvidia: przych�d ze sprzeda�y Turing�w o 45 procent wy�szy ni� w przypadku Pascali

"Wyďż˝sze ceny zrobiďż˝y swoje. Nvidia zorganizowaďż˝a dwa dni temu spotkanie z inwestorami, na ktďż˝rym chwaliďż˝a siďż˝ swoimi wynikami finansowymi i dzieliďż˝a planami na najbliďż˝szďż˝ przyszďż˝o��. Poruszono oczywiďż˝cie temat sprzedaďż˝y najnowszych kart graficznych z rodziny Turing i jak siďż˝ okazaďż˝o, zieloni mogďż˝ mieďż˝ caďż˝kiem duďż˝e powody do zadowolenia." Czytaj więcej...

   

Finanse osobiste

          Reklama

Share Up To 110 % - 10% Affiliate Program

          Konta Bankowe

    » Konto Inteligo
    » E-konto mBank
    » izzyKONTO od 13 roku życia  
    » MultiBank konto jestem

          Partnerzy

 

  © Copyright 2010 by Portal Komputerowy - all rights reserved